Mat og Kosthold

Hunde- og kattefór med lavt saltinnhold

Hunde- og kattefór kan bli gitt til snegler som en proteinkilde eller malt opp i sneglegrøt.

For mye salt er dødelig for snegler, så det er viktig å finne produkter som har en lav prosent salt. Det er ikke kjent hvor mye salt kjempesneglene tåler, men det virker som produkter med inntil 1% salt går fint.

Det er nesten umulig å finne saltfrie hunde- og katte produkter. Dette er fordi salt har en viktig funksjon i væskebalansen hos pattedyr.

I menneske mat er det påbudt å liste nøyaktig innhold og prosent av hvert næringsstoff. Dette gjelder ikke for kjæledyrfór. I Europa er det 2 måter å liste salt (natrium klorid/sodium chloride) på, enten spesifikt i innholdsfortegnelsen eller under kategorien ‘mineraler’. Så selv om man ikke kan se “salt” listet på pakken, så inneholder maten mest sannsynlig noe salt likevel. Eneste måte å vite nøyaktig saltinnhold på er å sende e-post til produsenten.

Jeg har sendt e-post til flere fórprodusenter og noen av dem har svart med en liste av produkter med inntil 1% salt. Nedenfor er produktbilder fra forskjellige merker.

try3kex2-png2iams-pngsalt-norsk-png