Generell informasjon, Import

Import av AKS til Norge

ALL import av Afrikanske kjempesnegler fra utlandet til Norge krever importtillatelse. Dette er en ny lov, som tredde i kraft 01.01.16.

Les mer om forskriften her:

Miljødirektoratet

Lovdata

Informasjon på engelsk (regjeringen.no).

For å få importtillatelse må man først søke for en.

Klikk her for søknaden.

Ved godkjent søknad så får man et nummer som skal settes på pakken. Nummeret må være synlig.

Tarald Stein har skrevet en god guide til hvordan man skriver søknad. Les her.