Hold av Afrikanske kjempesnegler (lang utgave)

Afrikanske kjempesnegler er ikke én type dyr men et felles navn for over 100 forskjellige arter. Artene kan ha varierende behov for varme og luftfuktighet. De 4 vanligste artene i Norge er: Achatina achatina (også kalt tigersneglen og forkortet til Aa), Achatina fulica, Achatina reticulata og Achatina immaculata. Ingen av de 4 artene her kan […]