Ikke bli lurt: råd til kjøp av snegleunger

Hvert år blir jeg kontaktet av bekymret snegleeiere som lurer på hvorfor deres snegler er syke, har dødd så tidlig, hvorfor de ikke vokser, eller er så små. Grunnen til alt dette er vanligvis genetikk. De har dessverre kjøpt unger som er så innavlet at de har helseproblemer.

Innavl er et stort problem innenfor sneglehobbyen. Dette påvirker spesielt de 4 vanligste artene i Norge: Achatina achatina, Achatina fulica, Achatina immaculata og Achatina reticulata. Innavl og dårlig genetikk fører vanligvis til dårligere vekst, dårligere skallkvalitet, dårligere helse og tidligere død.

Ta forholdsregler om du skal kjøpe snegleunger.

1. Kjøpe større snegleunger.
Vent til ungene er 5cm og spør om alderen også! Er de 1år og kun 5-7cm, er det ikke et godt tegn. Dette gjelder SPESIELT mye for fulica, immaculata og reticulata- det er så mye innavl at de fleste unger i kullene bærer gendefekter. Dette fører til unger som ikke vokser, dør tidligere, er mer inaktivt, eller får skallfeil.

2. Med mindre eggene har blitt klekt i eggeboks, kan ikke selger garantere riktig klekkedato!
Dette er fordi snegleegg blir begravd, og ungene kan lett bli 2-3 uker før en person faktisk legger merke til dem. Ta slik info om alder med klype salt.

3. Størrelse og skallkvalitet er gode indikasjoner på helse og genetikk!
Spør om å få se oppdaterte bilder av foreldrene, gjerne med tørre skall. Vann gjør at skallene ser blankere og slettere ut.

4. Advarselstegn til dårlig hold/uansvarlig avl:
* Selger sier snegler trenger kun eggeskall, agurk og salat. Afrikanske kjempesnegler krever variert kosthold av frukt/grønt, proteiner og fett (fås via sneglegrøt). De trenger alltid kalsiumkilde og sepiaskall er den beste av dem.

* Selger vet ikke hvilken art de har.
Riktig hold av dyr krever at man vet hvilken art man har. De forskjellige artene krever forskjellige temperatur og luftfuktighet. Feil temp/luftfuktighet fører til sykdom, mistrivsel og muligens tidlig død. Klikk her for hjelp med identifisering.

* Selger beholder flere arter i samme kar.
De alle fleste artene kan ikke dele kar! Dette er pga forskjellige temp/luftfuktighetsbehov og faren for hybrider.

* Selger velger ikke ut de sterkeste i kullet, og selger alle ungene – dette er et sterkt tegn på noen som vil bare tjene penger og ikke tenker på deg som kjøper, dyrenes helse og hobbyens fremtid. Ikke kjøp dyr fra mennesker som tenker mest på penger!

About snilersomsmiler

Snail loving nursing student from chilly Norway.