Import av AKS til Norge

ALL import av Afrikanske kjempesnegler fra utlandet til Norge krever importtillatelse. Dette er en ny lov, som tredde i kraft 01.01.16.

Les mer om forskriften her:

Miljødirektoratet

Lovdata

Informasjon på engelsk (regjeringen.no).

For å få importtillatelse må man først søke for en.

Klikk her for søknaden.

Ved godkjent søknad så får man et nummer øverst på arket hvor det står “Vår ref:” så et flersifret tall. Hele dette tallet skal skrives på pakken med sneglen i. Skriv gjerne:
“Tillatelsesnr: -tallet ditt her-” like under hvor adressen din skal stå.

“Ola Nordmann
Osloveien 101010,
1010 Oslo
Norway
Tillatelsesnr: 2018/xxxxx”

Tarald Stein har skrevet en god guide om hvordan man fyller ut søknad. Les her.

About snilersomsmiler

Snail loving nursing student from chilly Norway.